Эми биздин aeronomad.kg сайтыбыздан билеттерди брондогондо, сиз Россия Федерациясында чыгарылган рубль карталарды колдонуп, төлөмдөрдү жүргүзө аласыз.


Төлөмдөр МИР, Visa жана MasterCart карталары менен кабыл алынат.

Аэро Номад менен комфорттуу саякат билеттерди брондоодон башталат