INF  категориясындагы 2 жашка чейинки (эл аралык багыттарда) жана 5 жашка чейинки (ички багыттарда) балдардан тышкары, ар бир жүргүнчү белгиленген ченемдерге ылайык жол жүктү акысыз ташууга укуктуу. Жол жүктү акысыз ташуу ченемдеринин өлчөмү аба кемесинин түрүнө, конкреттүү каттамга, тейлөө классына жараша белгиленет.

Орунду брондоодо же рейске билетти сатып алуу учурунда брондоо боюнча агент жол жүктү акысыз ташуу ченеминин өлчөмүн маалымдайт жана аны жүргүнчүнүн авиабилетинде белгилейт.

Кызматтык же жеңилдетилген билет менен бараткан жүргүнчүлөр, ошондой эле балдардын билети боюнча ташылуучу бала билетте көрсөтүлгөн, белгиленген ченем боюнча жол жүктү акысыз ташууга укуктуу.

Жол жүктү акысыз ташуу ченемдери жайылтылбайт:    

  • таңгакталган түрдө габариттери 50 х 50 х 100см өлчөмүнөн ашкан, алардын аталышынан жана багытынан көз карандысыз жүргүнчүлөрдүн буюмдарына (габариттик эмес жол жүк);
  • бир орунга салмагы белгиленген 30 кг ченемден ашкан, алардын аталышынан жана багытынан көз карандысыз жүргүнчүлөрдүн буюмдарына;
  • бир орунга салмагы кол жүгүнүн ченеминен ашкан телевизорго, магнитофонго, музыкалык борборго;
  • жалпы салмагы кол жүгүнүн ченеминен ашкан гүлдөргө, өсүмдүктөрдүн көчөттөрүнө, тамак-аштык жашыл өсүмдүктөргө, кургатылган өсүмдүктөргө, бактын бутактарына жана бадалдарга;
  • спорттук шаймандарга;
  • жаныбарларга (үй жана жапайы): канаттуулар, балыктар, аары жана башка жаныбарлар, сокур/дүлөй жүргүнчүнү коштогон, жетелеп жүрүүчү иттен тышкары.

Аталган буюмдарды, өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды ташуу ченемден ашыкча жол жүк ташуу катары, же жол жүк катары ташылган жүргүнчүнүн башка буюмдарынын өлчөмүнөн көз карандысыз, алардын иш жүзүндөгү салмагы боюнча ташылган жол жүктүн ар бир категориясына карата белгиленген тарифтер боюнча төлөнөт.

Жалпы максатта сапар алган (документтер менен тастыкталган) жана бир аба кемесинде бир каттамда бир жерге бара жаткан жүргүнчүлөрдү (делегация, үй-бүлө, туристтер, спорттук жана башка командалар) ташууда, жүргүнчүлөрдүн талабы боюнча же алардын макулдугу менен жол жүктү акысыз ташуунун топтук ченеми берилет, бул алардын жол жүктү акысыз ташуу ченемдеринин суммасы боюнча эсептелет. Жол жүктү ташуунун топтук ченеми колдонулганда жол жүктү кабыл алуу жана аны берүү менен байланыштуу бардык операциялар топтун жетекчиси (үй-бүлө башчысы) аркылуу таризделет.